Artysty Magazine (1 rok)

ARTYSTA magazynu jest świat? Wiodący magazyn dla poważnych artystów działających na wszystkich poziomach zaawansowania. Czytelnicy nauczyć się malarstwa i rysunku z pierwszej ręki od innych artystów poprzez pisemne instrukcje i reprodukcji, prowadząc je krok po kroku przez proces tworzenia. Magazyn ma na celu pokazać czytelnikom szeroką gamę